ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน

   ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน 

คำแนะนำประชาชน

     กรมที่ดินเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินให้

แก่ประชาชน ซึ่งที่ดินเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีอยู่คู่ประเทศมีอยู่อย่างจำกัดไม่สามารถเพิ่ม

จำนวนที่ดินในประเทศไทย แต่เป็นสิ่งที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการจัดการที่ดินเพื่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเรื่องของการใช้และการเพิ่มค่าให้กับที่ดิน จึงจำเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับงานของกรมที่ดินที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายระเบียบคำสั่ง หลักเกณฑ์และ

ขั้นตอนต่างๆมากมาย ซึ่งส่งผลต่อการให้บริการประชาชน เพราะหากมีการขาดตกบก

พร่องผิดพลาดจะเกิดผลเสียหายอย่างยิ่งต่อสิทธิที่ประชาชนพึงจะได้ในที่ดิน ซึ่งถือว่าเป็น

ทรัพย์สินอันมีค่าอย่างยิ่ง

     การที่ประชาชนจะไปติดต่อธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน บางครั้งอาจเกิดความสับสนไม่เข้าใจ

ระเบียบคำสั่งและแนวทางปฏิบัติ ทำให้เสียเวลาในการเดินทางไปติดต่อหลายครั้ง กรมที่ดิน

ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัด

พิมพ์หนังสือ”คำแนะนำประชาชน เรื่องความรู้เกี่ยวกับที่ดิน”ขึ้น เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น

คู่มือในเบื้องต้น สำหรับการติดต่อทำธุรกรรมกับสำนักงานที่ดิน

     กรมที่ดินจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ”คำแนะนำประชาชน เรื่องความรู้เกี่ยวกับที่ดิน”

ฉบับนี้ จะเป็นหนึ่งในหลายๆแนวทางที่จะเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนทุกท่าน ให้ได้รับความ

สะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการจากสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *